Menu

Werkervaring

2012 tot heden Holy Moly Coach and Yoga Trainer (ZZP) Op verzoek ontwikkelen, verzorgen en implementeren van leefstijlprogramma’s voor individuen en groepen. Om gezondheid, vitaliteit, veerkracht en welzijn te behouden of te bevorderen. o.a. voor Lifestyle Studio Dordrecht, Basisschool De Dolfijn, Axians, Zadkine College, Gemeente Rotterdam en het Scheepvaart & Transportcollege Rotterdam

2019 tot heden Parttime Projectleider JINC, Rotterdam Optimaliseren, innoveren en opschalen van gevestigde JINC projecten voor het basisonderwijs, VO, VMBO en MBO 1.

2018 – 2019 Projectmanager ‘Samen Sterk op Rotterdam Zuid’ Scheepvaart en Transport College, afdeling Innovatie & Ontwikkeling, Rotterdam Spilfunctie gericht op het ontwikkelen, inrichten en (laten) uitvoeren van innovatieve deelprojecten binnen het gesubsidieerde EFRO-project ‘Samen Sterk’. Onder andere gericht op het creëren van inzichten, begrip en verbinding tussen ogenschijnlijke verschillende werelden. Met als doel het ontwikkelen van kansen en arbeidsperspectieven voor jongeren (18-27 jr.)

2016 – 2017 Projectcoördinator Vermaatschappelijking/ Gedragstrainer & -coach Stichting De Nieuwe Kans, Rotterdam Spil-/ en pioniersfunctie binnen een multidisciplinair team, gericht op het beleidsmatig onderzoeken en adviseren van directie en management over geschikte methodieken (evidenced based) en een passend pedagogisch klimaat.

2014 – 2015 Projectleider Stichting De Traverse, Rotterdam Jongeren (top 60) uit de regio die tussen wal en schip dreigden te raken, terugleiden naar school en/of werk. Met inzet van een persoonlijk en intensief scholings- en coaching traject gericht op het doorbreken van negatieve gedachten- en gedragspatronen.

2010 – 2015 Coördinator Curriculum & Coaching Stichting De Traverse, Rotterdam Eindverantwoordelijk voor het curriculum en de coaching methodiek. Allen geënt op daadkrachtige persoonlijkheids- en gedragsontwikkeling bij deelnemers en het kunnen behalen van een startkwalificatie.

2002-2010 Diverse uitvoerende functies binnen het maatschappelijke en sociale domein gericht op de doelgroep kinderen en jongeren • Consulente & Coach formulierenteam, Gemeente Rotterdam • Voorlichter & Trainer Armoedebestrijding, Gemeente Rotterdam • Jongerencoach/ -Trainer, Jongerenloket Rotterdam • Intercedente & Trainee Vestigingsmanager, Allure en Manpower Rotterdam

1996-2012; Aerobics, Tae-Bo, Streetdance Instructrice voor diverse sportcentra o.a. Impulse, David Lloyd en Physical te Dordrecht

Tijdens de middelbare school en hbo-studie op regelmatige basis vrijwilligerwerk voor Bureau Sportstimulering in de Drechtsteden. Waarbij ik kinderen (6-12 jr.), jongeren en anderstalige vrouwen (14-65 jr.) in kwetsbare posities ondersteunden in het vergroten van hun zelfredzaamheid door de inzet van aerobics, muziek-, fiets- en dansles.